Kress robotgräsklippare

Klipper gräset som du. Utan dig. De obemannade gräsklipparna Kress RTKn hanterar mycket stora gräsytor med samma precision och effektivitet som bemannade gräsklippare. Till en bråkdel av kostnaden.

Robotgräsklippare utan begränsningskabel

Tidigare krävde robotgräsklippare att man skulle lägga en strömkabel längs arbetsområdets omkrets. Gräsklippare brukade följa ett slumpmässigt mönster, så de kunde bara hantera relativt små gräsmattor. Större ytor behövde fortfarande underhållas av bemannade gräsklippningstraktorer eller nollsväng.

De nya robotgräsklipparna Kress RTKn utökar obemannad gräsklippning till större områden. De arbetar effektivt i parallella linjer och rör sig autonomt från ett område till ett annat, som om de skulle köras av människor. Inget behov av begränsningskablar och inte heller antenner på plats.

Vem kommer gynnas av Kress RTKn?

Stora egendomar. Anläggningar. Idrottsplatser. Golfbanor. Offentliga parker. Och många andra. Obemannad gräsklippning är den idealiska lösningen för otaliga applikationer. Den ger tyst, utsläppsfri gräshantering, med en driftskostnad som är en bråkdel av bemannad gräsklippning.

Robotgräsklippare som använder RTK kräver installation av minst en stationsantenn för varje gräsmatta, som måste drivas och placeras under bar himmel. Kress RTKn ger centimeterprecision utan stationsantenn på plats.